013-33826584 info@hosth.ir

دسته: کیفیت

کیفیت

نمره کیفیت (Quality Score) چیست؟

ارسال شده توسط سارا دیدبان چاپ حسین

نمره کیفیت (Quality Score) چیست؟
یکی از مهمترین قسمتها در تبلیغ در گوگل داشتن کلمات کلیدی مناسب می باشد .
هر کلمه ثبت شده در تبلیغ دارای یک نمره کیفیت  می باشد .
سقف این نمره کیفیت 10 می باشد عبارت کلیدی که نمره 10

بیشتر بخوانید